Lodning

Lige siden starten af JOTA-JOTI udvalget i Aros (OZ4ROS)' begyndelse i 2012, har der været en aktivitet, der hed lodning.

Lodning går i sin enkelthed ud på, at spejderne skal have mulighed for at prøve at lodde et stykke elektronik sammen, for at se hvor svært/nemt det er, og for at lære noget om loddeteknik, kompoenter, etc.

De sidste par år har spejderne fået til opgave at lodde en mini-radio (en såkaldt pixie), der kan bruges til at sende CW (morse).