Rævejagt

Taget fra Ordbogen om rævejagt


Om rævejagt

Rævejagt (Foxhunt eller transmitter hunting på engelsk) i radioamatør-sammenhæng er en udendørs løbform, der minder om orienteringsløb. Der er flere ligheder mellem rævejagt og orienteringsløb:

  • Deltagerne jagter en eller flere poster, der er placeret ude i terrænet
  • Vinderen er den, der hurigst muligt får besøgt alle poster
  • Hjælpemidlerne inkluderer kort og kompas

Her holder lighederne også op. I rævejagt får deltagerne ikke noget at vide på forhånd om hvor posterne er lokaliseret. I stedet er der ved hver post placeret en ubemandet radiosender, der periodisk sender en bestemt besked. Deltagerne får så udleveret en retningsbestemt radiomodtager, som de kan bruge til at pejle sig frem til hvor senderen er placeret. Denne ubemandede sender kaldes i denne sammenhæng for en ræv.

Sværhedsgraden kan øges ved at øge afstanden mellem senderne til at skulle passe med aldersgruppe og transportmiddel (bil, cykel eller til fods).

Du kan læse mere om rævejagt på EDR's side om rævejagt