Om JOTA og JOTI

Jamboree On The Air, henholdsvis Jamboree On The Internet er verdens største årligt tilbagevendende, verdensomspændende spejderarrangementer, som muliggør, at spejdere fra hele verden kan 'mødes', henholdsvis i æteren og på internettet. Arrangementet afholdes altid 3. weekend i oktober.

Generelt om JOTA-JOTI

JOTA/JOTI afholdes af WOSM (verdensspejderorganisationen for drengespejdere) med deltagelse af WAGGGS (verdensspejderorganisationen for pigespejdere), hvilket vil sige, at det er åbent for alle spejderkorps i verden. I dansk sammenhæng vil det sige, at både Det Danske Spejderkorps, KFUM-spejderne, De Grønne Pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps, Dansk Spejderkorps Sydslesvig, samt et mindre antal spejdere på Grønland og Færøerne deltager. Dette arbejde styres af et tværkorpsligt, nationalt JOTA-JOTI-udvalg. Du kan læse mere om den danske deltagelse i arrangementerne på udvalgets hjemmeside jota-joti.dk.

Aros Divisions deltagelse

Inspireret af JOTA-JOTI-aktiviteten på Spejdernes Lejr 2012 besluttede medarrangører af aktiviteten Paul M. Bendixen (OZ6PMB) og Morten E. Bruhn (OZ1MB), begge fra 12. Århus Gruppe, at arbejde på at arrangere et JOTA-JOTI i efteråret 2012 i divisionsregi i Aros Division. Heldigvis vandt ideen indpas hos divisionen — vi fik en bevilling af divisionsledelsen som tilskud til at starte arrangementet op, og der var masser af ledere, der var interesserede i at hjælpe. Disse ledere, suppleret af Lars Harbo (OZ1IVA), der er radioamatør, men ikke spejder, dannede udvalget for 2012. Med et par ud- og indskiftninger har dette udvalg kørt Aros Divisions deltagelse i JOTA-JOTI siden.

De fysiske rammer

De fysiske rammer omkring turen udgøres af Lisbjerghytten. Valget er faldet på Lisbjerghytten af flere forskellige årsager:

 • Hytten ligger (relativt) højt, og med (relativt) godt udsyn til (næsten) alle retninger. Dette gør det gunstigt at sende og modtage VHF- og UHF-radio.
 • Hytten har en fornuftig størrelse (håber vi)
 • Hytten ligger ikke for langt fra Aarhus til at man kan bede forældre køre selv
 • Hyttens el-installation kan klare trækket fra de mange medbragte apparater

Aktiviteter

Med udgangspunkt af det af det danske JOTA-JOTI udvalg udarbejdede arbejdsstof, laver vi forskellige aktiviteter med børnene — både inde og ude — herunder:

Derudover bruges der masser af tid på at chatte med andre spejdere på ScoutLink, samt at prøve at opnå radiokontakt med andre JOTA stationer i ind- og udland.

JOTA — radiospejd

Grundet en særlig aftale mellem IT- og Telestyrelsen Erhvervsstyrelsen Energistyrelsen og EDR, må alle spejdere på JOTA-stationer fungere som såkaldte anden-operatører. Det gør, at de i JOTA-døgnet, under opsyn og vejledning af en licenseret radioamatør, må sende på de frekvenser, som radioamatørens licens giver lov til. Det giver spejderne en chance for at tale direkte i radio med andre spejdere.

Det at kommunikere med andre kræver, at man forstår hinanden. Radioamatører bruger en række specielle koder og betegnelser, som er standardiseret verden over, for nemmere at kunne kommunikere bestemte termer, eller for at kunne sikre forståelse over dårlige forbindelser. Disse er blandt andet:

 • Q-koder, der er er en måde radioamatører kommunikerer standardspørgsmål til hinanden
 • Det fonetiske alfabet, som er en måde at udtale bogstaver på.
 • Signalrapport (eller RST-rapport), som er en skala til at vurdere kvalitetens af en radioforbindelse

Derudover er der en masse regler for ting man ikke må, når man taler i radio:

 • Man må ikke sende, med mindre man har licens (undtagen JOTA-weekenden, som nævnt ovenfor)
 • Man må kun sende på de frekvensområder, som er tilladt for radioamatører
 • Man må kun sende med den sendeeffekt (styrke) som ens licens giver lov til
 • Man må ikke bruge kraftudtryk, eller give udtryk for politisk eller religiøs holdning

Disse forudsætninger er vigtige for, at alle har en god oplevelse i æteren.