Q-koder

Q-koder er en samling af koder, som bruges af radioamatører til at kommunikere beskeder som bruges ofte. Koderne har deres oprindelse i tidlig radiokommunikation (primært i Morse-kode), men bruges stadig af radioamatører, og også i andre sammenhænge end Morse.

Nedenfor følger en oversigt over nogle af de oftest brugte Q-koder. Afhængig af hvilken sammenhæng de bliver brugt i, kan de enten fungere som spørgsmål eller svar.

Kode Som spørgsmål Som svar
QRV Er du klar? Jeg er klar
QRK Hvorledes er forståeligheden af mine signaler? Forståeligheden af dine signaler er
QRM Forstyrres transmissionen af andre signaler? Transmissionen forstyrres af andre signaler
QRN Forstyrres transmissionen af atmosfærisk støj? Transmissionen forstyrres af atmosfærisk støj
QRO Skal jeg forøge sendeeffekten? Forøg din sendeeffekt
QRP Skal jeg nedsætte min sendeeffekt? Nedsæt din sendeeffekt
QRS Skal jeg sende langsommere? Send langsommere
QRT Skal jeg stoppe med at sende? Stop med at sende
QRV Er du klar? Jeg er klar
QRX Hvornår kalder du igen? Jeg kalder igen kl [tid][frekvens]
QRZ Hvem kalder mig? Du kaldes af [kaldesignal]
QSB Varierer styrken af mine signaler? Styrken af dine signaler varierer
QSL Kan bekræftelse? Jeg bekræfter)
QSO Kan du korrespondere direkte med [kaldesignal]? Jeg (kan) korrespondere direkte med [kaldesignal]
QSY Skal jeg skifte til en anden frekvens? Skift til en anden frekvens
QTH Hvad er din position? Min position er [længde+breddegrad el. Maidenhead-locator]

Andre betydninger

Et par stykker af Q-koderne bruges også i andre sammenhænge end ovenstående.

QSO

QSO bruges som slang. Det betyder en samtale eller korrespondance (f.eks. via Morse eller PSK-31) over amatørradio.

QSL-kort

Har man foretaget en QSO, kan man vælge at give modparten en bekræftelse på, at samtalen har fundet sted, samt detaljer omkring samtalen. Her bruges QSL også i forbindelsen QSL-kort som er et slags postkort som kan bruges som kvittering/souvenir fra en konkret samtale man har haft med en anden station over radio. Kortet kan være enten fysisk eller digitalt. Hvis man gerne vil udveksle et QSL-kort med en samtalepartner, aftaler man typisk undervejs i samtalen hvordan et sådant skal udveksles. Nogle muligheder er:

  • Fysiske QSL-kort
    • Bureau: Kortet sendes via et QSL-bureau. Levering er gratis hvis man er medlem af f.eks. EDR, men kan tage lang tid.
    • Direct: Kortet sendes med normal post. Levering i samme tempo som normal post.
  • Digitale QSL-kort
    • eQSL — Elektronisk QSL
    • LotW — Logbook of the World

Hos OZ4ROS bruger vi typisk fysiske QSL-kort, som vi sender gennem EDR.

Andre forkortelser

Ud over Q-koderne, er der et antal forkortelser som ofte bruges i radioamatørkommunikation. Her findes et lille udvalg.

YL
Young Lady
XYL
Fruen (Ex. Young Lady)
73
Tak for nu og på genhør
88
Kys og kram