Kursus i pensum til ikke-teknisk prøve for radioamatører

Som optagt til JOTA 2013, holder vi i samarbejde med EDR i efteråret 2013 radioamatørprøve. Prøven er sat til Søndag d. 15. september 2013 kl 16:00. Du kan læse mere om selve prøven her.

Kursus i ikke-teknisk prøve (D)

I forbindelse med prøven, holder JOTA-JOTI udvalget i Aros Division et kursus i samme weekend, hvor vi underviser i det stof, som indgår i den ikke-tekniske prøve (operatørlicens / D-licens).

Kurset vil gennemgå stof, der indgår i pensum til D-prøven. Følgende stammer fra Erhversstyrelsens vejledning om radioamatørprøver :

Ikke-teknisk prøve
Prøven består af 20 multiple-choice (flervalgs) spørgsmål. Pensum i den ikke-tekniske prøve omfatter overordnede forståelsesmæssige spørgsmål vedrørende ledningsevne, sinusformede signaler, strømforsyning, antennetyper, transmissionslinjer, udbredelsesforhold, målinger,måleinstrumenter, forstyrrelser i elektrisk udstyr samt almindelige spørgsmål vedrørende det fonetiske alfabet, Q-koden, operationelle forkortelser og deres brug i amatør-radiotrafik, internationale nødsignaler, kaldesignaler, IARU-båndplaner, stationsbetjening,ITU bestemmelser, CEPT-bestemmelser samt danske love og bestemmelser.

Praktisk information

Tid

Fra fredag d. 13. september til søndag d. 15. september:

Program

Tid Fredag Lørdag Søndag
10   Frekvens & Bølgelængde Stationsbetjening
11 Antenner & Udbredelsesforhold IARU og båndplaner
12 Frokost Frokost
13 Kaldesignaler og nødsignaler ITU & CEPT
14 Fonetiske alfabet Licensbetingelser
15 Snak(c)k  
16 Forstyrrelser Prøve (Katrinebjerg)
17 Strøm, spænding & effekt Rapportering
18 Aftensmad Aftensmad  
19 Strømforsyning og sikkerhed Q- koder
20    
21 Måling med Multimeter 2-m Radio fremvisning og røverhistorier

Sted

Kurset foregår i Marselisspejdernes hytte:

Vandphytten
Skovbrynet 47
8000 Aarhus C
Klik her for kort (Google Maps)

Pris

Deltagerbetaling for kurset er 150 kr som dækker mad.

Tilmelding

Du tilmelder dig kurset ved at skrive til

Husk, at hvis du også gerne vil tilmeldes prøven, skal det gøres særskilt. Husk ligeledes, at kursus og prøve foregår på to forskellige adresser. Læs mere om det på siden om prøven.

Begrænset teknisk prøve (B) og almen teknisk prøve (A)

Vi, i JOTA-JOTI-udvalget i Aros Division, har ikke tid til at undervise i pensum til de to prøver, der ligger efter D-prøven. Pensum til D-prøven tager al den berammede tid i løbet af et weekendkursus, hvis det skal gennemgås ordenligt og deltagerne skal have en chance for at huske det. Ønsker man at gå til A- eller B-prøven samtidig, anbefales det derfor, at man selv læser op til dem. Husk dog, at hvis du dumper den ikke-tekniske prøve (D-prøven), dumper du også de to andre!. Sørg derfor for, at du kan pensum til den ikke-tekniske prøve godt.

Studiegruppe

Med hensyn til studiegruppe, er man velkommen til at skrive til os, hvis man er interesseret i at læse op sammen med andre, så vil vi gerne formidle kontakt. Skriv til operatorkursus@marselisspejderne.dk.

Vejen til sendetilladelsen

EDR har samlet hele pensum til alle tre prøver i en bog, de kalder for Vejen til sendetilladelsen. Bogen forklarer hele pensum til både A-, B og D- prøven, men er relativt kortfattet omkring det. Resultatet er, at bogen er noget teknisk. Der anvendes bl.a. elektriske begreber, samt matematik, der bliver introduceret på A- eller B-niveau på de gymnasiale uddannelser.

Har man ikke ladet sig afskrække af ovenstående, kan bogen købes i EDR's webbutik:

Vejen til Sendetilladelsen, 8. udgave